Verslag Biologie Hypothesis Statement

ITEM METADATA RECORD
Title: Studie van de tumor biologie, en van het verouderend effect van een chemotherapeutische behandeling bij oudere patiënten met borstkanker
Other Titles: Study on tumor biology and the aging effect of chemotherapeutic treatment in older breast cancer patients
Authors: Brouwers, Barbara
Issue Date: 21-Jun-2016
Abstract: The main objective of this doctoral research was to expand the scientific knowledge on the interface between cancer and biological aging. Aging is a multifactorial process that is linked in a very complex way to cancer.
Because this had never been done in tumors spontaneously occurring in human patients, we started by studying stromal characteristics of breast cancers arising in young respectively old patients. Based on the description of the SASP (senescence associated secretory profile) and AST (autophagy to senescence transition) in literature, two phenomena supposed to occur in senescent cells (e.g. fibroblasts), and the hypothesis that senescent cells accumulate in the body with aging, tumors arising in older patients could be expected to display a stromal compartment with different characteristics, which ultimately could lead to a different behavior of the tumor cells. By laser capturing the stromal compartments of breast cancers from young and old patients, and comparing the gene expression profiles, we confirmed for the first time in humans, the presence of both phenomena in the older breast cancer stromal samples. Moreover, we found that the older stromal compartment displays significant differences in gene expression compared to younger stroma, which concerned mainly genes responsible for proliferation, dedifferentiation and migration into the extracellular matrix.
In a second part of the thesis, we investigated biological aging in the rest of the organism, and the impact from cancer treatment (by chemotherapy) on this process. The main purpose of this research was to provide more evidence-based knowledge, allowing incorporation of the concept ‘biological age’ into therapy decisions for older patients. To do this, it was important to study the value of several biological markers in reflecting the biological age of a patient, as there is no current gold standard for this. In a retrospective study investigating several biological and clinical parameters of aging in young and old breast cancer patients IL-6 showed to be a robust frailty marker. Other markers like Leukocyte Telomere Length, IGF-1 and MCP-1 showed correlations with chronological age but not with frailty level. During this study we also developed the Leuven Oncogeriatric Frailty Score, a tool that summarizes the clinical frailty level of a patient in a more subtle way than do the currently used tools like Balducci classification.
Next, we performed a prospective study in early breast cancer patients either or not treated with adjuvant chemotherapy, and tested if the natural evolution of clinical and/or biological aging markers was influenced by chemotherapy. We did not find unexpected changes in the evolution of the most robust aging markers (Leukocyte Telomere Length and Interleukin-6) which means that we do not find convincing evidence that the chemotherapy we studied (Docetaxel-Cyclophosphamide) would accelerate biological aging in breast cancer patients. This is a reassuring finding for oncologists treating older patients. As a secondary endpoint, we checked if clinical or biological markers were correlated with short-term toxicity from chemotherapy, but neither of the aging parameters was useful in predicting grade II-III-IV toxicity, or unplanned hospital readmissions.
Table of Contents: List of Abbreviations 6

General introduction 7

Objectives of the research 25

Results

- Chapter 1: The footprint of the aging stroma in older breast cancers patients 28
- Chapter 2: Biological aging and frailty markers in breast cancer patients 69
- Chapter 3: The impact of adjuvant chemotherapy in older breast cancer patients on
clinical and biological aging parameters 85

Concluding discussion and perspectives 105

Appendix 1: Example of a Geriatric Assessment 115

Abstract of the research 135

Nederlandse Samenvatting 136

Curriculum Vitae 138

Bibliography 142
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Oncology
Laboratory of Translational Genetics (VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology)

Files in This Item:
FileStatusSizeFormat
Final thesis Manuscript Barbara Brouwers 21-6-2016.pdf Published
31432KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

Een verslag biologie schrijven, de regels (bovenbouw)

Verzorging

 • Begin het schrijven van een biologie verslag met een titelblad, met daarop je naam, klas en titel.
 • Maak een inhoudsopgave en nummer je pagina's van je biologie verslag
 • Maak duidelijke hoofdstukken en alinea's. Zorg dat onderstaande opbouw van een verslag duidelijk terug is te vinden in je biologie verslag.
 • Schrijf een natuurwetenschappelijk verslag nooit in de ik of wij-vorm.

Titel

 • De titel moet kort en duidelijk aangeven waar de proef over gaat. Dus geen: Biologieverslag

Inleiding

 • 1) Soms is het goed dat je enkele algemene gegevens die je uit de literatuur haalt over je onderwerp in een korte inleiding bespreekt.

  Voorbeeld:
  Je maakt een verslag over het enzym amylase. Geef aan wat de functie is van amylase. Wat het product is wat het substraat is, etc. 
 • 2) Onderzoeksvraag: Ook wel probleemstelling genoemd. Formuleer duidelijk: Wat wil je gaan onderzoeken in je experiment?

Hypothese

 • Maak een hypothese (veronderstelling) voordat je aan een experiment begint: je hypothese is een logisch verondersteld antwoord voor het probleem dat je onderzoekt. Formuleer deze zo concreet mogelijk. De hypothese helpt je een goed experiment op te zetten.
 • Op grond van je hypothese kun je ook een verwachting uitspreken over de uitkomst van je onderzoek. Formuleer deze als volgt: Als... (vul hier je hypothese in), dan ... (hier volgt de uitkomst van het experiment).

Werkwijze

 1. Materiaal: Beschrijf het gebruikte materiaal zo nauwkeurig mogelijk (concentraties, temperatuur, hoeveelheid licht etc.)
 2. Methode: De proefopstelling moet nauwkeurig beschreven worden (eventueel tekenen). Beschrijf exact hoe je de proef hebt uitgevoerd. Maak hierbij eventueel ook een tijdsplanning. Iemand anders moet aan de hand van je verslag de proef precies na kunnen doen. Vermeld nooit resultaten in dit hoofdstuk.

Resultaten

 • Hierin vermeld je alleen de waarneming, oftewel je vermeldt alles wat je gezien en gemeten hebt. Je gaat nog geen conclusies trekken uit de gegevens!
 • Vermeld alle meetresultaten in tabel(len).
 • Vat deze samen in een overzichtelijke grafiek. Zet in je grafiek altijd de waarde die je vooraf vast stelt in de proef op de x-as en de metingen, de gegevens die je verzameld hebt, op de y-as (de variabele waarde).
 • Tekeningen kunnen ook verhelderend zijn.

Conclusie

 • Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?
 • Welke conclusies kun je nog meer trekken uit je resultaten?
 • Probeer verklaringen te vinden voor de uitkomsten van je experiment, waar baseer jij je conclusie op? Verwijs ook naar belangrijke resultaten.
 • Was de hypothese juist of niet, of weet je het nog niet zeker? Licht dat toe.
 • Extra vragen: soms staan er in een prakticumhandleiding nog extra vragen vermeld. Verwerk deze ook in je verslag

Discussie

 • Wat is er fout gegaan bij de uitvoering? Hoe heb je dat opgelost of hoe zou het experiment nog verbeterd kunnen worden? Welke nieuwe problemen ben je tegen gekomen? Vergelijk je eigen resultaten en conclusie met gegevens uit de literatuur.
 • Welke ideeen voor vervolgonderzoek komen in je op? Mogelijk heb je een nieuwe hypothese?

Literatuur

Logboek

 • Bij grote biologie opdrachten (o.a. profielwerkstuk, praktische schoolexamens) wordt gevraagd een logboek bij te houden. Dit word-bestand kun je hiervoor gebruiken.
Categories: 1

0 Replies to “Verslag Biologie Hypothesis Statement”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *